Skip to main content

Transexualitateari buruzko legislazioa

Kontsulta itzazu Nafarroa, Euskal Autonomia Erkidegoa, Espainia, Europa eta nazioarteako legeetan jasotako pertsona transexualen eskubideak.

Nafarroako Foru Komunitatea

Legeria deskargatu (PDF - 195 KB)

Dokumentuan aurki ditzakezun legeak:

 • 8/2017 FORU LEGEA, ekainaren 18koa, LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzkoa

Euskal Erkidego Autonomoa

Legeria deskargatu (PDF - 190 KB)

Dokumentuan aurki ditzakezun legeak:

 • 4/2012 LEGEA, ekainaren 28koa, transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzkoa 234/2015
 • 9/2019 LEGEA, ekainaren 27koa, 14/2012 Legea, ekainaren 28koa, transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzkoa aldatzekoa
 • DEKRETUA, abenduaren 22koa, transexualen dokumentazio administratiboari buruzkoa

Espainiako Estatua

Legeria deskargatu (PDF - 210 KB)

Dokumentuan aurki ditzakezun legeak:

 • Konstituzioa
 • 3/2007 LEGEA, martxoaren 15ekoa, pertsonen sexuari buruzko erregistroko aipamen aldatzea arautzen duena.
 • Auzitegi gorena
 • 1/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 15ekoa, Adingabearen Babes Juridikoari buruzkoa. Horren ordez, Kode Zibila eta Prozedura Zibilaren Legea aldatzen dira hein batean.
 • 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzari buruzkoa.
 • 8/2013 Lege Organikoa, abenduaren 9koa, hezkuntzaren kalitatea hobetzekoa.
 • 14/1986 Lege Organikoa, apirilaren 25ekoa, Osasunari buruzkoa.
 • 16/2003Legea, maiatzaren 28koa, Estatuko Osasun Sistemaren Kohesioa eta Kalitateari buruzkoa.
 • SSI/2687/2012 Agindua, abenduaren 17koa, osasun kohesiorako funtsaren kudeaketa arautzen duen urriaren 20ko 1207/2006 Errege Dekretuaren I, II eta III. Eranskinak eguneratzen dituena.
 • 14/1986 Lege Orokorra, apirilaren 25ekoa, Osasunari buruzkoa.
 • 8/1996 Errege Dekretua, urtarrilaren 15ekoa, Osasuneko Institutu Nazionaleko zaintza espezializatutako zerbitzuetan sendagilea modu askean aukeratzeari buruzkoa.

Nazioartea

Legeria deskargatu (PDF - 187 KB)

Dokumentuan aurki ditzakezun legeak:

 • Yogyakartako printzipioak
 • Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babesteko Europako Hitzarmena
 • Giza Eskubideen Adierazpena Unibertsala
 • Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena
 • Giza Eskubideen Europako Auzitegia, 2007ko irailaren 11ko epaia (GEEA\2007\56):
 • Europako Parlamentuaren ebazpena, 2012ko abenduaren 12koa, Europar Batasuneko oinarrizko eskubideen egoerari buruzkoa (2010-2011) [onartutako testua, PT-7A (2012) 0500]
 • Europako Askatasun, Justizia eta Barne Gaietarako Batzordearen 2014ko urtarrilaren 8ko txostena, Ebren ibilbide orriari buruzkoa homofobiaren aurka eta sexu oraientazioaren eta genero identitatearen ondoriozko bazterkeriaren aurka [2013 / 2183 (INI)]