Skip to main content

Nerabe transexualen erotika

Nerabe transexualen gorputzak, plazerak, erakarpenak, ligeak eta amodioak. Zailtasunak gainditzeko giltzarriak.

Nerabezaroan erotika indartsu loratzen da eta norberaren gorputzaren eta plazeren bizipena, erakarpen, lige eta amodioak garrantzi handia izango dute nerabeen bizitzan.

Zorionez, gaur egun, transexualitate egoeran dauden nerabeek, neska zein mutil, hasi dira ulertzen beraien genitalak eta gorpuzkerak “gorrotatu gabe” bizi daitezkeela; eta ezaugarri horiek besteen (izan neska edo mutil) gustuko izan daitezkeela ez dagoela gaizki. Neska-mutil hauentzat (gainerakoentzat bezala) desiatua izateak eragin handia du norberaren onarpenean eta norberaren gorputzarekiko maitasunean.

Erotika ukatzen duen testuinguru soziala

Beraien sexu-identitatearen aitorpenean asko aurreratu badugu ere, transexualitate egoeran dauden gizon eta emakumeei gizarteak ukatu egin die beraien dimentsio erotikoa. Beraien bizitzan esparru erotikoa tabua balitz bezala ukatua gelditu da. Desiatzea edo desiatua izateko aukera, bikotekide-harremana eratzeko, norberaren genitalekin eta genitaletaz gozatzeko aukera (genitalekiko gatazka bereganatu dute besterik ezean eta ebakuntzen bidez bakarrik konpondu daitekeela uste izan dute) etab. eremu imaginagarrietatik at, eremu posibleetatik at mantendu izan du gizarteak.

Transexualitate egoeran zegoen norbaitengatik erakarria sentitu direnek, berairen desioaren orientazioa eztabaidatua eta zalantzan jarria ikusi dute. Batez ere, emakume transexualekin harreman erotikoa izan dutenak askotan ezkutatu egin dute harremana eta lotsatu ere egin dira, gizarteak beraien maskulinitatea zalantzan jartzen duelako.

Bizi garen gizateak, patroi zehatza ezartzen du amoranteen harteko topaketetarako, koitoa balitz bezala eredu baliagarri bakarra, horrek zakilaren sartzea eta baginaren sargarritasuna besterik kontuan hartzen ez dituelarik. Gizarte bat non praktika aktiboak “gizonenak” eta praktika pasiboak edo harkorrak “emakumeenak” diren. Eta, gainera, hainbat praktika desioaren orientazio batzuekin lotzen diren (adibidez, uzkiko sartzea gizonezkoen homosexualitatearekin lotuz).

Gaur egun, transexualitate egoeran dauden neska-mutil nerabeak jakitun dira beraien genitalak edo gorputz ezaugarriak “gorrotatu gabe” bizi daitezkeela; eta beraien genitalak besteentzat gustagarri izatea ez dagoela gaizki.

Aurre egin beharreko zailtasunak

Aipatutako guztiagatik, transexualitate egoeran dauden nerabeek egoera hauei egin behar die aurre:

  • Araututako praktia erotikoekin bat egiteko zailtasunak.
  • Intimitate erotikoan norberaren genitalak eta gorputzeko beste atalak partekatzeko zailtasunak.
  • Beste pertsona batek bere genitalak arbuiatuko balitu nola jokatu beharko lukeen kezka.
  • Ligatzerakoan norberaren transexualitate egoera nola adierazteko zailtasunak.
  • Egoera intimoak, zeinetan besteak ohartarazten duen harentzat topaketa hori behin-behinekoa edo esperimentala edo exotikoa dela (topaketaren truke diruz ordaintzearen eskaintza ere, kasu batzuetan).
  • Beldurra esperientzia erotiko ezkorrak izatera, sekula bikotekiderik ez izatera, bakardadera.

Zailtasunak gainditzen joateko hainbat giltzarri

Denborarekin lortuko den esperientzia pertsonalak lagunduko du erotikaren kudeaketa hobetzen, noski, baina hona hemen zailtasunak gainditzen joateko zenbait giltzarri:

Norberaren gorputzarekiko maitasuna, txera eta zainketa landu.

Norberaren gorputzarekin plazera eta gozamena sentitzeko bideak bilatzea.

Topaketan erabiliko diren praktika erotikoen aukera zabaldu, zalantzan jarriaz genitalen elkar-osagarritasuna.

“Txortan” egitearen inposizioaren kaiolatik irten eta sarketarekin loturik ez doazen plazer-jolasak bultzatu.

Garbi izan inor ez dela gizonago edo emakumeagoa dituen genitalengatik. Ezta desioa sentitzeagatik genital desberdinak izan ditzaketen gizon edo emakumeekin.

Ezezko hoiei baikortasunaren narratiba ezarri.

Onartu, gaur egun, ezezkoak jasoko direla. Ezezko hoiei baikortasunaren narratiba ezarri. Mahaigaineratu, adibidez, naizen bezala maite ez nauenak ez duela merezi nik maitatu dezadan. Mehatxua aukeran bihurtu, erotikoki norekin harremanduko garen hobeto iragaziz, filtratuz, baztertuz, hasieratik, maitatuak izan ditzagun interesatuko ez zaizkigunak. Bestalde, “zergati” desberdinak bilatu baztertze edo errefusa horiei, erantzuna ez baita beti berdina.